دانلود فایل فلش گوشی چینی Invens A1 پردازنده SP7731CEB

دانلود فایل فلش گوشی چینی Invens A1 پردازنده SP7731CEB

دانلود فایل فلش گوشی چینی Invens A1 پردازنده SP7731CEB

فایل فلش گوشی Invens A1

توجه : این فایل فقط با دانگل CM2  قابل رایت کردن بر روی گوشی است(اگر دانگل ندارید خرید نفرمایید)

بک آپ توسط CM2  و بدون باگ و مشکل

پردازنده SP7731CEB 

مشخصه فایل فلش Eager-E1_Android_6.0_V01_20171116

 

در صورت رایت کردن فایل فلش حتما قبل از عملیات فلش از گوشی بک آپ تهیه کنید

عواقب ناشی از بعد از عملیات فلش به عهده شخص شماست

 

اینفو و LOG گرفته شده توسط دانگل

Model Name : A1
Model Brand : Series A
Model Device: A1
AndrVersion : 6.0
BaseBand CPU: SP7731CEB
Project Ver : Eager-E1_Android_6.0_V01_20171116
Model Ext : A1

[Read Mode] : HSUSB : 0x3000

[FW_READER] : Reading Firmware Now ...

[Read Ok] : u-boot-spl-16k.bin
[Read Ok] : u-boot.bin
[Read Ok] : prodnv.img
[Read Ok] : sc7731C_CP0_modem.bin
[Read Ok] : DSP_DM_Gx.bin
[Read Ok] : nvitem_w.bin
[Read Ok] : sc8830g_modem_CP2_WCN_Trunk_W17.27.4_Release.bin
[Read Ok] : nvitem_wcn.bin
[Read Ok] : logo_480x854.bin
[Read Ok] : fblogo_480x854.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : sysinfo.img
[Build Ok] : cache.img
[Read Ok] : recovery.img
[Build Ok] : userdata.img

AndroidInfo created
Firmware Size : 1877 MiB
Saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\SP7731CEB_A1_6.0_Eager-E1_Android_6.0_V01_20171116_A1\
Done!

Elapsed: 00:14:25

Reconnect Power/Cable!

 


دسته:

دانلود فایل فلش گوشی چینی Invens A1 پردازنده SP7731CEB

خرید آنلاین