دانلود فایل فلش گوشی چینی FERO Royale X2 پردازنده MT6737M مشخصه فایل FSRX2v1009_2017-09-12

دانلود فایل فلش گوشی چینی FERO Royale X2 پردازنده MT6737M مشخصه فایل FSRX2v1009_2017-09-12

دانلود فایل فلش گوشی چینی FERO Royale X2 پردازنده MT6737M مشخصه فایل FSRX2v1009_2017-09-12

فایل فلش طرح گوشی FERO Royale X2

بک آپ توسط CM2  و بدون باگ و مشکل

دارای فایل ترمیم سریال و بیس باند توسط CM2

قابل رایت با نرم افزار SP Flash tool

پردازنده MT6737M

مشخصه پریلودر  preloader_kon6737m_e2_65_n.bin

مشخصه فایل فلش FSRX2v1009_2017-09-12

 

برای گوشی های ویروسی و روی آرم فقط فایل system . cache . userdata را رایت کنید و نیازی به رایت کامل فایل فلش نیست

در صورت رایت کردن فایل فلش حتما قبل از عملیات فلش از گوشی بک آپ تهیه کنید

عواقب ناشی از بعد از عملیات فلش به عهده شخص شماست

 

اینفو و لاگ گرفته شده توسط دانگل

Reading Flash Content now ...

xGPT : Normalize settings Ok!

Brand : FERO
ProdName : Royale_X2
ProdModel : Royale_X2
Device : Royale_X2
AndroidVer: 7.0
MTKxCPU : MT6737M
MTKxPRJ : FSRX2v1009_2017-09-12

[Read Ok] : preloader_kon6737m_e2_65_n.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : tz1.img
[Read Ok] : tz2.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6735M / V1.1.2 / kon6737m_e2_65_n / EMMC
Android Info saved
HWConfig Info saved
FW Size : 3478 MiB
Scatter saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\MT6737M__FERO__Royale_X2__Royale_X2__7.0__FSRX2v1009_2017-09-12\

All done!

Done!
Elapsed: 00:11:16
Reconnect Power/Cable!


دسته:

دانلود فایل فلش گوشی چینی FERO Royale X2 پردازنده MT6737M مشخصه فایل FSRX2v1009_2017-09-12

خرید آنلاین