دانلود فایل فلش invens E1 SP7731CEB مخصوص رایت با دانگل CM2

دانلود فایل فلش invens E1 SP7731CEB مخصوص رایت با دانگل CM2

دانلود فایل فلش invens E1 SP7731CEB مخصوص رایت با دانگل CM2

فایل فلش سالم و بدون دستکاری گوشی Invens E1 

توجه این مدل دارای بردهای متفاوتی است که در بعضی مواقع موجب خراب شدن تصویر میشود 

احتمال خاموشی و بهم ریختن تصویر دارد 

این فروشگاه مسولیتی قبول نمی کند

قابل رایت فقط از طریق دانگل CM2

بک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2

پردازنده SP7731CEB 

ورژن آندروید 6.0

اینفو گرفته شده

- > Wait phone connected ...

Phone found! [ 14 ]
Port Opened
Sync...
InitBoot Done [ 0x81 ] , Ver : SPRD3
Sync...
Sending FDL
[Info] : If SW freeze here more, than 15 seconds - remove cable
FDL Ready!
Boot Ver : SC7731 Crev eMMC Loader v2.0
Sending FLASH FDL
FLASH FDL Ready!
Boot Ok!

Model Name : E1
Model Brand : Eager
Model Device: E1
AndrVersion : 6.0
BaseBand CPU: SP7731CEB
Project Ver : Eager-E1_Android_6.0_V01_20171219
Model Ext : E1

[Read Mode] : HSUSB : 0x3000

[FW_READER] : Reading Firmware Now ...

[Read Ok] : u-boot-spl-16k.bin
[Read Ok] : u-boot.bin
[Read Ok] : prodnv.img
[Read Ok] : sc7731C_CP0_modem.bin
[Read Ok] : DSP_DM_Gx.bin
[Read Ok] : nvitem_w.bin
[Read Ok] : sc8830g_modem_CP2_WCN_Trunk_W17.27.4_Release.bin
[Read Ok] : nvitem_wcn.bin
[Read Ok] : logo_480x854.bin
[Read Ok] : fblogo_480x854.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : sysinfo.img
[Build Ok] : cache.img
[Read Ok] : recovery.img
[Build Ok] : userdata.img

AndroidInfo created
Firmware Size : 1877 MiB
Saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\SP7731CEB_E1_6.0_Eager-E1_Android_6.0_V01_20171219_E1\
Done!

Elapsed: 00:14:07

Reconnect Power/Cable!


دسته:

دانلود فایل فلش invens E1 SP7731CEB مخصوص رایت با دانگل CM2

خرید آنلاین