دانلود فایل فلش گوشی Vsun Mars Note MT6735M برای فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی Vsun Mars Note MT6735M برای فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی Vsun Mars Note MT6735M برای فلش تولز

فایل فلش سالم و بدون دستکاری از گوشی Vsun Mars Note 

همراه فایل ترمیم سریال توسط دانگل CM2

بک آپ کامل توسط دانگل CM2

پردازنده MT6735M 

آندروید ورژن 7.0

مشخصه پریلودر preloader_vs6737m_35_n.bin

دارای تمام پارتیشن ها cache - userdata

مهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نمایید

برای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید

 

اینفو گرفته شده

Reading Flash Content now ...

xGPT : Normalize settings Ok!

Brand : VSUN
ProdName : MARS_NOTE
ProdModel : MARS NOTE
Device : MARS_NOTE
AndroidVer: 7.0
MTKxCPU : MT6737M
MTKxPRJ : alps-mp-n0.mp1-V1.0.2_vs6737m.35.n_P65

[Read Ok] : preloader_vs6737m_35_n.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : tz1.img
[Read Ok] : tz2.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6735M / V1.1.2 / vs6737m_35_n / EMMC
Android Info saved
HWConfig Info saved
FW Size : 2440 MiB
Scatter saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\MT6737M__VSUN__MARS_NOTE__MARS_NOTE__7.0__alps-mp-n0.mp1-V1.0.2_vs6737m.35.n_P65\

All done!

Done!
Elapsed: 00:09:47
Reconnect Power/Cable!


دسته:

دانلود فایل فلش گوشی Vsun Mars Note MT6735M برای فلش تولز

خرید آنلاین