دانلود فایل فلش گوشی چینی Oysters Pacific XL 4G MT6737M مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی چینی Oysters Pacific XL 4G MT6737M مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی چینی Oysters Pacific XL 4G MT6737M  مخصوص فلش تولز

فایل فلش سالم و بدون دستکاری گوشی طرح Oysters Pacific XL 4G

همراه با فایل ترمیم سریال و بیس باند توسط دانگل cm2

بک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2

پردازنده MT6737M

مشخصه پریلودر preloader_hct6735m_35gu_m0.bin

دارای تمام پارتیشن ها cache - userdata

مهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نمایید

برای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید

 

اینفو گرفته شده

Reading Flash Content now ...

xGPT : Normalize settings Ok!

Brand : Oysters
ProdName : PacificXL4G
ProdModel : PacificXL4G
Device : PacificXL4G
AndroidVer: 6.0
MTKxCPU : MT6735
MTKxPRJ : Oysters_PacificXL4G_SA_20170731

[Read Ok] : preloader_hct6735m_35gu_m0.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : tz1.img
[Read Ok] : tz2.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6737M / V1.1.2 / hct6735m_35gu_m0 / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 2070 MiB
Scatter saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\MT6735__Oysters__PacificXL4G__PacificXL4G__6.0__Oysters_PacificXL4G_SA_20170731\

All done!

Done!
Elapsed: 00:06:48
Reconnect Power/Cable!


دسته:

دانلود فایل فلش گوشی چینی Oysters Pacific XL 4G MT6737M مخصوص فلش تولز

خرید آنلاین