دانلود فایل فلش گوشی چینی Galaxy A5 8 2018 MT6580 مشخصه ALPS.L1.MP6.V2_DROI6580.WEG.L

دانلود فایل فلش گوشی چینی Galaxy A5 8 2018 MT6580 مشخصه ALPS.L1.MP6.V2_DROI6580.WEG.L

دانلود فایل فلش گوشی چینی Galaxy A5 8 2018 MT6580 مشخصه ALPS.L1.MP6.V2_DROI6580.WEG.L

فایل فلش سالم و بدون دستکاری گوشی طرح Galaxy A5 8 2018 MT6580

همراه با فایل ترمیم سریال و بیس باند توسط دانگل cm2

بک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2

پردازنده MT6580

مشخصه پریلودر preloader_k90c1_bekj_v20.bin

دارای تمام پارتیشن ها cache - userdata

مهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نمایید

برای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید

 

اینفو گرفته شده

Reading Flash Content now ...

xGPT : Normalize settings Ok!

Brand : Android
ProdName : A58(2018)
ProdModel : A58(2018)
Device : A58(2018)
AndroidVer: 7.0
MTKxCPU : MT6580
MTKxPRJ : ALPS.L1.MP6.V2_DROI6580.WEG.L

[Read Ok] : preloader_k90c1_bekj_v20.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6580 / V1.1.2 / k90c1_bekj_v20 / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 1331 MiB
Scatter saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\MT6580__Android__A58(2018)__A58(2018)__7.0__ALPS.L1.MP6.V2_DROI6580.WEG.L\

All done!

Done!
Elapsed: 00:07:09
Reconnect Power/Cable!


دسته:

دانلود فایل فلش گوشی چینی Galaxy A5 8 2018 MT6580 مشخصه ALPS.L1.MP6.V2_DROI6580.WEG.L

خرید آنلاین